T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Taşlıçay Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Taşlıçay Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 24/03/2020

  EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

  Evde sağlık hizmeti, kişinin yaşadığı ortamda, ailesinden ve sosyal çevresinden ayrılmadan ihtiyaç duyduğu sağlık  hizmetlerine ulaşması temeline dayanır.

  Evde Sağlık Hizmetleri;

a) Hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesini,

b) İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesini,

c) Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunmasını,

ç) Hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesini,

d) Hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini,

e) Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine naklini, kapsar.

İhtiyacı olan hastalara muayene, tetkik, tahlil,tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının  yapılması kapsamında;

      Birinci basamak hasta muayenesi

      Tahlil ve tetkik

      İM/İV tedaviler

      Ağız ve  Diş  rahatsızlıkları tedavisi

      Nazogastrik ve Mesane sonda değişimi

      Damar yolu değişimi

      Yanık ve Yara pansumanları

      Bez, mama, havalı yatak gibi raporların çıkartılmasında  ve ihtiyaç olunan tıbbi cihazın temin edilmesine yardımcı olmak,

      Sağlık raporu ile kullanılan ilaçlar/ bez/mama reçete edilmesini sağlamak

      Nakil işlemlerinde yardımcı olmak


Evde sağlık hizmetleri; birim sorumlu tabibi/diş tabibi ya da AHB tarafından, gerektiği hallerde müdavi tabip ya da ilgili uzman tabipler ile istişare edilerek hazırlanan ve koordinasyon merkezi sorumlusu tarafından uygun görülerek onaylanan çalışma ve iş planına göre yürütülür.

Vakanın durumuna göre günlük, haftalık veya aylık dilimler halinde önceden hazırlanan, ziyaret günü hasta ve/veya aile bireylerine önceden bildirilir. Ziyaret saati ve tarihi; kalınan süre; yapılan tıbbi girişim ve işlemler; kullanılan ilaç, araç-gereç, tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri kayıt altına alınır. Hizmet verilen kişinin durumu ve ziyaretin seyri raporlanır.

Koordinasyon merkezi tarafından yapılan görüşmelerin kayıt altına alınması ve veri güvenliğinin sağlanması zorunludur.

Evde sağlık hizmeti mesai saatleri içerisinde ve randevu sistemiyle sunulur.

 

KİMLER FAYDALANABİLİR ?

Hastalığı ve yaşlılığı nedeniyle sağlık hizmetine ulaşmakta zorluk yaşayan yatağa bağımlı, hayatını başkaları olmadan  devam ettiremeyen bireylerden;

  1. Fiziksel engelliler,

  2. Hastane taburculuğu sonrası tedavisinin devamının evde sağlanması gereken hastalar,

  3.KVS, SS, nörolojik, müsküler, ortopedik,travmatolojik gibi  kronik veya akut rahatsızlıkları nedeniyle yatağa bağımlı yada  hareket kısıtlılığı olan hastalar

   4.Palyatif bakım gereken, enteral –parenteral yolla beslenme gereksinimi olan terminal dönem hastalar , Evde Sağlık Hizmeti alabilirler.

a) Hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesini,

b) İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesini,

c) Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunmasını,

ç) Hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesini,

d) Hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini,

e) Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine naklini, kapsar.

İhtiyacı olan hastalara muayene, tetkik, tahlil,tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının  yapılması kapsamında;

      Birinci basamak hasta muayenesi

      Tahlil ve tetkik

      İM/İV tedaviler

      Ağız ve  Diş  rahatsızlıkları tedavisi

      Nazogastrik ve Mesane sonda değişimi

      Damar yolu değişimi

      Yanık ve Yara pansumanları

      Bez, mama, havalı yatak gibi raporların çıkartılmasında  ve ihtiyaç olunan tıbbi cihazın temin edilmesine yardımcı olmak,

      Sağlık raporu ile kullanılan ilaçlar/ bez/mama reçete edilmesini sağlamak

      Nakil işlemlerinde yardımcı olmak

 BAŞVURU, HASTA KABULÜ VE HİZMET SÜRECİ
1.Hasta veya hasta yakını tarafından  444 38 33 numaralı ulusal çağrı merkezine hastanın  başvuru nedeni, kimlik ve iletişim bilgileri ve  hasta yakınlarının iletişim bilgileri verilerek başvuru yapılır
2.Ulusal Çağrı Merkezi tarafından kaydedilen başvurular Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinasyon Merkezine iletilir.
3. Hastaneden taburcu aşamasında olup evde sağlık hizmet ihtiyacı olduğu değerlendirilen hastalar, müdavi hekim tarafından koordinasyon merkezine bildirilir.
4. Ulusal çağrı merkezi tarafından alınan başvurular Koordinasyon merkezi tarafından mesai saatlerinde yapılan ön değerlendirme neticesinde taleplerini uygun görülen hasta için, ikamet ettiği yerin yakınlığını, sağlık hizmeti ihtiyacının düzeyini ve hasta yoğunluğunu dikkate alarak, uygun görülen  Evde Sağlık Hizmetleri Ekibine yönlendirilir.
5.Evde Sağlık Hizmetleri birimince hasta veya hasta yakınları aranarak en kısa süre içerisinde mesai saatleri içerisini kapsayacak şekilde randevu verilir.
6 .Görevlendirilen birim tarafından yerinde değerlendirme sonucunda başvurusu olumsuz neticelenenler ayrıntılı olarak bilgilendirilir. Hastanın evde sağlık hizmetine kabul edilip edilmediği koordinasyon merkezine iletilir.
7.Evde sağlık hizmetleri kapsamında olmayan başvuru sahipleri, koordinasyon merkezi tarafından, talep edilen hizmet ile ilgili kurum ya da kuruluşlara yönlendirilir.