Verilen Hizmetler
24 Mart 2020

a) Hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesini,

b) İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesini,

c) Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunmasını,

ç) Hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesini,

d) Hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini,

e) Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine naklini, kapsar.

İhtiyacı olan hastalara muayene, tetkik, tahlil,tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının  yapılması kapsamında;

      Birinci basamak hasta muayenesi

      Tahlil ve tetkik

      İM/İV tedaviler

      Ağız ve  Diş  rahatsızlıkları tedavisi

      Nazogastrik ve Mesane sonda değişimi

      Damar yolu değişimi

      Yanık ve Yara pansumanları

      Bez, mama, havalı yatak gibi raporların çıkartılmasında  ve ihtiyaç olunan tıbbi cihazın temin edilmesine yardımcı olmak,

      Sağlık raporu ile kullanılan ilaçlar/ bez/mama reçete edilmesini sağlamak

      Nakil işlemlerinde yardımcı olmak