T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Taşlıçay Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Taşlıçay Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Güvenlik Birimi

Güncelleme Tarihi: 24/03/2020


GÜVENLİK BİRİMİ

Güvenlik Birimi hastanemiz giriş katında evde bakım biriminin yanındadır.

Görev Amacı: 
 

  Suç işlenmesini yönelik engelleyecek tedbirleri hukuka uygun usullerle alabilirler. Suç işlendiğinde kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde olaya müdahale eder ve süratle genel kolluk kuvvetini suç mahalline davet eder. Genel kolluk kuvveti olay yerine gelene kadar, soruşturmanın uygun şekilde yürütülmesini sağlayacak bilgi, belge, doküman ve tanıkları muhafaza eder, genel kolluğun olaya el koymasından itibaren genel kolluğun talebi halinde araştırma ve delil toplama faaliyetine yardımcı olur. 

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR;
Güvenlik teşkilatının temel görevleri ve yetkileri şunlardır:
a) Kuruluşu, sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak;
b) Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal güvenlik amirine bildirmekle beraber, destek güvenlik ekibi gelinceye kadar zanlıları yakalamak;
c) Delilleri bulundukları yerde muhafaza etmek;
d) Güvenlik amirinin işe el koymasından itibaren emrine girerek ona yardımcı olmak;
e) Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak;
f) Sivil Savunma ve Polis Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak;
g) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girmek,
h) Tesislere girişlerde, verilmiş olan ilgili diğer talimatlar uyarınca işlem yapmak,
i) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete almak,
j) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalamak,
k) Olay yerini ve delilleri koruma amacı ile yakalamak,
l) Özel Güvenlik Teşkilatı yukarıda tanımlanmış görev ve işlemler dışında, acil durumlarda Kuruluş tarafından verilecek sözlü ve yazılı talimatlara ve her bir görev yeri ve tanımı için Kuruluş tarafından verilmiş yazılı talimatlara ayrıca uymakla yükümlüdür.

GÖREV TANIMLARI GÖREVLER İŞLEMLER :

-İş Organizasyonu Yapmak Vardiyayı teslim almak
-Ön danışma hizmetlerini yapmak
-Ziyaretçi ve personel giriş-çıkışlarını kontrol etmek
-Tesise girip-çıkan araç kontrol etmek
-İş yeri içinde diğer çalışanlar ile bilgi  iletişimini sağlamak
-Görevine engel olan sorunları ilgililere bildirmek
-Kayıp ve buluntu eşyaları kayıt altına almak
-Buluntu eşyaları tutanakla teslim etmek
-Önceden bildirilen emanetleri teslim almak
-Güvenlik araç ve gereçlerini temin/teslim etmek
-Güvenlik araç, makine ve ekipmanının bakımının yapılmasını sağlamak
-Görev Alanı İçinde ve Yakın Çevresinde Gözetim Yapmak
-Yakın çevreyi gözetim altında tutmak
-Sabit nokta nöbetinde gözlem yapmak
-Devriye nöbetinde gözetim yapmak
-Kamera görüntülerini izlemek
-Refakat hizmetlerini sağlamak
-Görev Alanı İçinde Denetim Yapmak
-Devriye denetim tespitini yapmak tesisteki malzeme ve demirbaşların korunmasını sağlamak
-Görev yerinde güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak
-Araçların park düzenine uymalarını sağlamak
-Tanımlanmış alanların farklı amaçlarla kullanılmasını engellemek
-Görev Alanını Kontrol Etmek
-Acil Servis yolu üzerinde ambulans araçlarını geçişine engel olan araçları kaldırmak
-Poliklinik önünde hasta indirme ve bindirme işlemlerini düzen içerisinde yapılmasını sağlamak

SORUMLULUK VE UYUM: Birim ve kişilere verilen yetki ile sorumluluk arasında uyum söz konusudur. Alınan eğitim ile yapılan iş mahiyet açısından örtüşmektedir. 

Birim Görevlileri: 
Burhan ÇAKMAKÇI
Murat BAYRAM
Yılmaz TAŞDEMİR
Servet ÖZBEY

Dahili Telefon Numarası:
155